دیکشنری انگلیسی به فارسی رایگان

دیکشنری انگلیسی به فارسی و بالعکس

نصب فقط با یک کلیک

بدون نیاز به شماره سریال و کرک

ترجمه حرف به حرف تا کامل شدن کلمه

حجم: 61 مگابایت

(تعداد دانلود تا کنون: 52)