ایز مای ال سی دی

ایز مای ال سی دی565 Downloadsهنگام نصب این نرم افزار ممکن است در جهت بهبود کارکرد سیستم فایل های اضافی دیگری نیز نصب گردد. مثلا اگر ویندوز شما 10 باشد، گزینه “خاموش” به تسکبار اضافه خواهد شد تا بتوان بجای چند کلیک فقط با با کلیک کامپیوتر یا لپ تاپ را خاموش نمود. اگر راضی […]

اسپیسی

اسپیسی572 Downloadsهنگام نصب این نرم افزار ممکن است در جهت بهبود کارکرد سیستم فایل های اضافی دیگری نیز نصب گردد. مثلا اگر ویندوز شما 10 باشد، گزینه “خاموش” به تسکبار اضافه خواهد شد تا بتوان بجای چند کلیک فقط با با کلیک کامپیوتر یا لپ تاپ را خاموش نمود. اگر راضی هستید، بر روی گزینه […]

پوت پلیر

پوت پلیر568 Downloadsهنگام نصب این نرم افزار ممکن است در جهت بهبود کارکرد سیستم فایل های اضافی دیگری نیز نصب گردد. مثلا اگر ویندوز شما 10 باشد، گزینه “خاموش” به تسکبار اضافه خواهد شد تا بتوان بجای چند کلیک فقط با با کلیک کامپیوتر یا لپ تاپ را خاموش نمود. اگر راضی هستید، بر روی […]

علم و عضله

علم و عضله316 Downloadsهنگام نصب این نرم افزار ممکن است در جهت بهبود کارکرد سیستم فایل های اضافی دیگری نیز نصب گردد. مثلا اگر ویندوز شما 10 باشد، گزینه “خاموش” به تسکبار اضافه خواهد شد تا بتوان بجای چند کلیک فقط با با کلیک کامپیوتر یا لپ تاپ را خاموش نمود. اگر راضی هستید، بر […]

30 آهنگ در یک عکس

30 آهنگ در یک عکس509 Downloadsاین عکس با حجم 200 مگابایت تعدادی آهنگ در درون خود دارد. برای استخراج، عکس را به داخل نرم افزار وین رار کشیده، پس از مشاهده پوشه حاوی آهنگ ها، آن را با موس به خارج از نرم افزار بیندازید. در صورت تمایل، بر روی گزینه دانلود در زیر کلیک […]

حذف نرم افزار

حذف نرم افزار636 Downloadsهنگام نصب این نرم افزار ممکن است در جهت بهبود کارکرد سیستم فایل های اضافی دیگری نیز نصب گردد. مثلا اگر ویندوز شما 10 باشد، گزینه “خاموش” به تسکبار اضافه خواهد شد تا بتوان بجای چند کلیک فقط با با کلیک کامپیوتر یا لپ تاپ را خاموش نمود. اگر راضی هستید، بر […]

پی دی اف

پی دی اف563 Downloadsهنگام نصب این نرم افزار ممکن است در جهت بهبود کارکرد سیستم فایل های اضافی دیگری نیز نصب گردد. مثلا اگر ویندوز شما 10 باشد، گزینه “خاموش” به تسکبار اضافه خواهد شد تا بتوان بجای چند کلیک فقط با با کلیک کامپیوتر یا لپ تاپ را خاموش نمود. اگر راضی هستید، بر […]

وین رار

وین رار582 Downloadsهنگام نصب این نرم افزار ممکن است در جهت بهبود کارکرد سیستم فایل های اضافی دیگری نیز نصب گردد. مثلا اگر ویندوز شما 10 باشد، گزینه “خاموش” به تسکبار اضافه خواهد شد تا بتوان بجای چند کلیک فقط با با کلیک کامپیوتر یا لپ تاپ را خاموش نمود. اگر راضی هستید، بر روی […]

پاور دیتا ریکاوری

پاور دیتا ریکاوری602 Downloadsهنگام نصب این نرم افزار ممکن است در جهت بهبود کارکرد سیستم فایل های اضافی دیگری نیز نصب گردد. مثلا اگر ویندوز شما 10 باشد، گزینه “خاموش” به تسکبار اضافه خواهد شد تا بتوان بجای چند کلیک فقط با با کلیک کامپیوتر یا لپ تاپ را خاموش نمود. اگر راضی هستید، بر […]

موزیلا فایرفاکس

موزیلا فایرفاکس593 Downloadsهنگام نصب این نرم افزار ممکن است در جهت بهبود کارکرد سیستم فایل های اضافی دیگری نیز نصب گردد. مثلا اگر ویندوز شما 10 باشد، گزینه “خاموش” به تسکبار اضافه خواهد شد تا بتوان بجای چند کلیک فقط با با کلیک کامپیوتر یا لپ تاپ را خاموش نمود. اگر راضی هستید، بر روی […]

enemad-logo